Företagsekonomi för dig som inte är ekonom

Förståelse om grundläggande ekonomiska begrepp och sammanhangOavsett var i organisationen du arbetar måste du kunna ekonomins grunder. Genom att delta på den här kursen kommer du att få en heltäckande bild över ekonomins viktigaste begrepp och termer, allt för att du ska klara ditt arbet med bästa resultat.

Kursmål
Att alla anställda:
• på ett enkelt sätt förstår hur ekonomin fungerar i företaget
• förstår de ekonomiska rapporterna som finns inom företaget
• känner sig delaktig i företagets resultat
• förstår att varje anställd i företaget påverkar ekonomin och hur viktigt det är att företaget går bra.

Kursinnehåll
Du får lära dig att använda verktygen att:

• Förstå och analysera en årsredovisning
• Bedöma ditt företags kassaflöde och likviditet
• Använda viktiga nyckeltal som identifierar ett företags styrkor och svagheter
• Förståelse för grundbegreppen i företagsekonomi
• Lära grunderna i företagsvärdering
• Göra en investeringsbedömning
• Skaffa tillräcklig överblick över företagets finansiella situation
• Bedömma om din cash-flow och din likviditet är tillfredsställande
• Motivera dina beslut och agerande i ekonomiska termer
• Tolka ekonomisk information för att kunna ta rätt beslut.

Tider
En och en halv dag i följd.
Dag 1: 08.00-17.00
Dag 2: 08.00-12.30
E.m. dag två kan i samarbete ägnas helt åt det egna företagets ekonomi, mål, rapporter m.m. 

Deltagare
Kursen vänder sig till alla i företaget, från styrelse, VD, tjänstemän med resultatansvar till alla kollektivanställda. VI rekommenderar blandade grupper för att nå en ytterligare gruppdynamik inom företaget.
På våra kurser är vi minst 12 och högst 21 deltagare.
Deltagarna behöver inga förkunskaper i företagsekonomi.

Lärare
Vår lärare har dokumenterat goda praktiska erfarenheter av ekonomi och undervisning i större och mindre företag.

Metod
Föreläsningar varvas med praktiska övningar och praktikfall.

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Design Atellus AB