Referenser

Särtryck ur SOS Alarms årsredovisning 2001
Denna sida är ett särtryck ur SOS Alarms årsredovisning 2001. I årsredovisningen beskriver SOS Alarm effekterna hittills.

Utbildning i ökat affärstänkande.
Nova Ekonomi ska identifiera företagets lönsamhetsmotorer samt kostnads- och intäktsdrivande delar. Programmet ska även utveckla rutiner för analys och uppföljning samt bereda och införa dormer för tjänstelogik som förkortar ledtiderna i tjänsteproduktionen.

Som ett led att öka affärsmedvetenheten i organisationen har SOS Alarm under 2001 satsat stort på att utbilda företagets personal i ökat affärstänkande. Detta sker via en två dagars specialanpassad utbildning i företagsekonomi, som följs upp med en specialanpassad rapporteringsmodell, vilken bygger på de speciella principer som används i utbildningen för presentation av ekonomisk information.

Hälften av all personal har hunnit genomgå utbildningen under hösten 2001, medan resterande hälft beräknas vara klar till sommaren 2002.

 

Kursen ger grundläggande kunskaper om de ekonomiska sambanden, men väcker dessutom oerhört mycket intresse och tankar kring olika möjligheter att nå en ökad lönsamhet. Därmed fyller utbildningen flera syften. Dels ökar affärstänkandet genom att förståelsen ökar för hur mervärde skapas i företaget och dels ger kursen oerhört mycket information om hur vi producerar våra tjänster idag, men framför allt väcks många idéer om hur vi kan utföra dessa tjänster än mer effektivt i framtiden. Dessa tankar och idéer tas systematiskt till vara och ligger därmet till grund för det fortsatta arbetet i att identifiera företagets lönsamhetsmotorer samt kostnads- och intäktsdrivande delar.

Det sistnämda arbetet har inletts och kommer att läggas på rutiner för analys och uppföljning av våra olika processer och tjänsteområden.

 

Efter utbildningen säkerställer SOS Alarm att lönsamhetstänkandet hålls vid liv. Företagets ekonomi redovisas med hjälp av de grafer som alla medarbetare har blivit bekanta med. De används även i årsredovisningen.

SOS Alarm Resultat- och balansräkning 2001

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Design Atellus AB