Vår pedagogik...

Aktiva deltagare Deltagarna delas in i grupper och sätts i arbete från första stund. Man lyssnar, skriver, talar, skrattar, ritar, suddar och spelar företagsspel med dator och tärning.

Tack vare det pedagogiska arbetsmaterialet blir deltagarna entusiastiska och aktiverade; dessutom har de roligt, vilket underlättar inlärningen avsevärt.

Bonanzametoden

Varför finns metoden?
Vi har världens bästa metod för att få människor att förstå hur de i sitt dagliga arbete kan förbättra företagets lönsamhet. Metoden gör att de både förstår varför och dessutom vill göra det.

Hur går det till?
Bonanzametoden bygger på den gedigna kunskap vi har och de erfarenheter vi tagit till oss medan vi arbetat med utbildning och ekonomisk information. Vi vet hur människor tänker, hur inlärning fungerar och vad som ofta saknas när ekonomi skall kommuniceras.

Vi arbetar utifrån några "sanningar":

Förståelse leder till förändring
Den som förstår hur företagets affärer fungerar och vad som är viktigt, kommer att arbeta med nytt fokus. De kommer att vilja påverka och utveckla företagets ekonomi i en positiv riktning.

Hjärnan är dålig på siffror
Hjärnan är dålig på matematik och att komma ihåg siffror, men duktig på att känna igen bilder. Därför använder vi färg och form för att beskriva ett företags ekonomi. Alla som genomgått metoden minns att gult är lika med vinst och att ett företag med mycket mörkblått har stora lån som kostar mycket ränta.

Det går inte att lära någon någonting
När vi föreläser försöker vi inte bara lära ut! Vi fokuserar på att få lyssnarna att vilja veta och att därigenom vilja lära in. Det är först när människor vill veta som de har möjlighet att lära sig något. Allt vårt kurs- och arbetsmaterial är framtaget med det syftet; att få användarna att vilja veta.

Människor vill inte avslöja sin okunskap
Vi kan få människor att lära sig sådant de redan påstår sig veta, utan att trampa dem på tårna. Vi kan till och med lära en person sådant de inte vill veta!
Genom sitt informella framträdande skapar föreläsarna en öppen miljö där alla vågar vara med.

Människor vill ha roligt
Våra föreläsare vet att den värsta konkurrenten om uppmärksamhet i en lärandesituation är deltagarna själva och deras tankar. Vi har därför både ett högt tempo, lättsamma föreläsare och många olika övningar under ett kurspass. Lek och spel ingår ofta, men bara för att hålla fokus på ämnet.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Design Atellus AB